Абонаментно обслужване на климатици – Русе

Сервиз за климатици русе - Жега Сервиз.

Абонаментно обслужване на климатични системи.

Обслужването на климатичната техника включва – диагностика, техническо обслужване, зареждане и дезинфекция на климатика. Ако диагностиката показва нужда от ремонт на климатика, то стойността му се договаря отделно. Сервиз климатици, Жега Сервиз Русе.

Сервизното обслужване на климатик е необходимо за отстраняване на негативните ефекти от окръжаващата среда и предотвратяване на повредите, които могат да повлияят на функционирането и качеството на неговата работа. “ЖЕГА СЕРВИЗ” ЕооД, предлага договори за абонамент и поддръжка на климатици. С абонаментното сервизно обслужване на климатичните системи се запазват високи работните характеристики на климатика и се намалява вероятността от сериозни и скъпо струващи повреди.

Гаранционен и след гаранционен ремонт на климатици


Ремонт на климатична техника – ЖЕГА СЕРВИЗ

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.