Air_Conditioning_Air_Conditioner

 

 

Подробно сравнение между системи за битова и централна климатизация.

 

 

Сравнение между необходимия енергиен разход при системи за централна и битова климатизация

1. Увод

Повечето нови офис сгради са малки и постройките им позволяват ефективно температурно съхранение. Тенденцията в съвременната архитектура е да остъклява стените възможно най-много, което увеличава слънчевия приток. Всичките тези нововъведения се нуждаят от ефективни и съвременни системи за климатизация, за да може да поддържате качеството на въздуха и стайната температура изцяло по ваш вкус! Естествено не трябва да пренебрегваме и въпроса с енергийния разход, за да можем да си позволим максимален комфорт на максимално изгодна цена.

 

Много е важно да направим правилния избор дали да използваме системи за централна климатизация или битови климатици. И в двата случая ще имаме своите плюсове и недостатъци и за това е необходим строго индивидуален подход. Нашият съвет е най-добре да се консултирате със специалист, но нека все пак съпоставим в дадени условия ефективността на двете системи.

2. Тестовата постройка

Тестовото сравнение е проведено в обикновена офис сграда. Според това накъде е ориентирана фасадата зависи количеството температурен приток от Слънцето и следователно необходимата енергия за охлаждане. За да можем да се снабдим с по-обобщени резултати, изследването е проведено в квадратна сграда с площ 20 х 20 метра, с еднакво остъкление от всички страни, като общото остъкление е 36% от площта на сградата. По този начин желаната температура ще е еднаква за цялото помещение. В сградата работят 40 души от 8 до 18 часа.

Трябва да отбележим, че влиянието на топлината, която е поета от пода и тавана, е ниско спрямо общия охлаждащ заряд. Други фактори, които оказват въздействие, са материалът на прозорците и типа им защита срещу слънчева светлина.

 

3. Сравнение между необходимата енергия за системи за централна климатизация и системи за битова

Системите за централна климатизация имат възможността да „изтеглят“ външния въздух от по-високите нива на сградата – например от покривите, за разлика от битовите, които „теглят“ въздух от страните на постройката. Заради това през лятото битовите климатици се нуждаят от повече енергия за работа.

В този случай необходимата обща годишна енергия за климатизация е почти еднаква и при двете системи.

Следващата графика ни показва случай, в който офис сградата се помещава от различни фирми с различно работно време. Това вече променя нивата на енергиен разход. Ако сградата е оборудвана със система за централна климатизация, то тя ще работи винаги, когато в сградата има хора, независимо в коя част на постройката са те.

От своя страна системите за битова климатизация предлагат възможност за индивидуален контрол и биха работили само в помещението, където в момента се работи. Това ще спомогне да намалим разхода на енергия, като ограничим работата на климатика само за помещенията, заети от хора в момента.

4. Сравнение между необходимата енергия за системи за централна климатизация и системи за битова в топъл климат

Когато вече говорим за сравнение между двата типа климатизация в топъл климат, централизирани системи превъзхождат битовите. При битовите системи енергията, която е необходима за охлаждане, е повече от тази за отопление в най-топлите часове между 8 и 18. Ако обаче битовият климатик работи и в сутрешните и вечерни часове на деня, енергията необходима за охлаждане отново отстъпва спрямо небходимата за отопление.

II Сравнение между системи за централна и битова климатизация

Днес ще се запознаем по-подробно със системите за централна и битова климатизация, за да можем да направим най-добрия и правилен за нас избор.

 

1. Технически концепции

  • Система за централна климатизация

Когато става въпрос за офис сгради, системите за централна климатизация не са най-добрият избор от икономична гледна точка, поради високия си енергиен разход и необходимо голямо пространство за разположение. Заради това сравнението между двата типа системи се състои в открояване на разликите при „обработката“ на външния въздух и трансферирането му до целевите помещения, както и поддържането на желаната температура. И в двата случая, за да охладим помещение се използва вода като основен енергиен източник. При системите за централна климатизация студеният въздух се произвежда централно и се транспортира до всяка една отделна стая.

  • Система за битова климатизация

Системите за битова климатизация предлагат много повече гъкавост. Преди време този тип системи са били използвани само за вентилация и отопление. През последние години обаче са въведени и новите охлаждащи, абсорбиращи и филтриращи функции. Съвременните битови системи предлагат и възможността за регулация и регенерация на топлината. Битовите климатици залагат на възможността за строго индивидуално контролиране на температурата.

2Необходимо пространство

Трябва да вземем по внимание, че битовите системи имат предимство при по-сложните постройки. Битовите климатици не се нуждаят от поточни канали за въздух и противопожарните регулатори, които са необходими при системите за централна климатизация. Така системите за битова климатизация пестят място.

Да не забряваме да вземем предвид и общото пространство, заемано от разстоянието на провисване на окачените тавани. Чрез него могат да бъдат спестени до 22 метра, което няма да се нуждаят от утопление. Ако използваме битова система за климатизация, спестяваме 20% енергиен разход, в сравнение със система за централна климатизация, която ще отоплява/охлажда и ненужните пространства.

3Необходима енергия за въшнен въздух

Електрическото потребление за извличането на външния въздух е почти еднакво при системите за централна и битова климатизация, въпреки по-ниската ефективност на вентилаторните мотори на битовите климатици. Няма кой знае каква разлика при използваната енергия за въздушното транспортиране. Възможно е обаче да спестим до 20% енергиен разход ако изпозваме електронно комутативен вентилаторен мотор.

Доставянето и баланса на въздух от битова климатична система е скъп и сложен процес. Налягането на вятъра върху фасадата на сградата води до постоянно изменяемо нива на налягане между вътрешния и външен въздух. Това може да бъде избегнато след експертна консултация с инжинер и правилна поддръжка.

4Регенериране на топлината

Възстановяването на топлина е възможност, която гарантира енергоспестяване и намаляване на финансовите разходи. Подобна функция ни позволява да възстановим енергия, като се използва съотношението между потребление и разход.

5. Какво означават резултатите?

Графиката показва икономическо годишно сравнение. Годишните разходи за поддръжка, на температурното възстановяне, са сравнени със спестеното от него. Отрицателните стойности при битовите системи на варианти 1, 3 и 5, трябва да се отнасят като допълнителен разход, когато ги сравним с система за климатизация без възможност за регенерация на топлина.

При варианти 1,2, 3, 4 и 6, в комбинация с централна регенарация на топлината, водят до спестяване.

В случая на вариант 5 наблюдаваме минимални спестявания спрямо основното потребление, което го прави неизгодно откъм финанси решение.

При битовите системи регенерацията на топлина е изгодна само при строго ограничена употреба.

III Заключение

Разгледахме различни фактори, чрез които сравнихме системите за битова климатизация и системите за централна.

Имайки предвид, че системите за централна климатизация взимат външен въздух от горните нива на сградата (покривите), следва, че от тази гледна точка битовите климатици се нуждаят от повече енергия за климатизация през летните сезони. Битовите системи обаче компенсират това с по-ниски енергийни разходи през зимния период.

Битовите климатични системи са и с предимсто откъм сгради, чийто помещения се използват в различни части от деня. За да утоплим само едно помещение от сграда с централна система за утопление, тя ще бъде пусната цялостно. Битовите системи предоставят възможност за индивидуален контрол на отопляваните помещения.

Не бива да забравяме и факторът въздушно налягане. При системите за битова климатизация сградата е с повече отвори и поради тази причина климатиците трябва да са снабдени със специално оборудване.

Нашите съвети могат да ви помогнат с информация и ограмотяване по темата климатични системи. Важно е обаче, да не забравяте, че преди да направите вашия избор трябва да се свържете със специалист.

Когато дойде времето да избираме климатична система за нашия офис/дом трябва да знаем, че няма правилно или грешно решение, което да е такова за всички. Правилното и грешното зависи от индивидуалните ви нужди. Всяка една система има своите плюсове и минуси, но те са такива само за вашите лични потребности. Точно за това е задължителна консултацията с експерт, пред когото да изложите вашите искания и нужди.

 

 

Статията е взаимствана и благодарение изцяло на http://blog.megaelectronics.bg/?p=262#sthash.h80lEcNT.dpuf

Share →

One Response to Подробно сравнение между системи за битова и централна климатизация.

  1. Митко says:

    Добра тема, има полезна информация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.