Полезна информация за климатизацията

Идеята за създаване на машина с която може да се контролира микроклимата идва от американския изобретател Уилис Кериър (Willis Haviland Carrier (26.11.1876 – 7.10.1950)). Въсщност идеята за климатициране на затворени помещения е много по-стара, Кериър обаче успява да я реализира успешно. Кериър по-скоро е собственик на идеята как да се реализира практически машина, която днес наричаме климатик- на снимката в дясно можете да видите вече готовата машина заедно със своя изобретател. След дипломирането си като инженер през 1901 г., той започва работа във Buffalo Forge Company в отдел за проектиране на системи за сушене на дървен материал и кафе.

Скоро след започването си Кериър успява да разработи много добър метод с който да се изчисляват отоплителни системи, което го изтрелва на поста “мениджър на отдел за екпериментални разработки”. Това място му дава възможност да се развива в областа на системи за климатицация и много бързо се появява на бял свят първото му изобретение: машина за контрол на температурата и влажността във помещение. В днешния свят такава машина наричаме със събирателното име климатик. Неговото решение е било въведено в експлоатация във фирма за печат където се е ползвало с огромен успех в работата си. Може би това кара мениджърите на Buffalo Forge Company да основат дъщерна фирма Carrier Air Conditioning Company която той най вероятно е оглавявал. След това идва Първата Световна Война и следствието за Buffalo Forge Company се изразява в намаляване на разходите- закриване на отдела за климатицация. Тази ситуация принуждава Уилис Кериър и няколко негови колеги да основат Carrier Engineering Corporation. Тази компания съществува и до днес, даже е един от лидерите на пазара за климатици въпреки многото трансформации, които е преживяла през годините(сайт), включително купуване от United Technologies Corporation. UTC. Така или иначе Уилис Кериър продължава да работи в областа на климатизацията и много скоро става най-големия работодател в Ню Йорк, като същевременно мести част от бизнеса си в Япония.

През 1921г. Кериър патентова машина, чийто компресор използва центробежна сила за компресиране на хладилния агент (подобно на водна помпа)- това е първата машина която има практическо приложение. До този момент са се използвали бутални компресори за компресиране на хладилните агенти (най-често силно отровния амоняк). Този нов дизайн дава силен тласък в развитието на климатиците и през 1924 г. започва използването им като средство за осигуряване на комфорт. Първите три климатика в света са монтирани в магазин в Детройт през 1924г. след което идва бум в използването на климатици не само в магазините но и в американските кина. През 1928г. Кериър разработва първия климатик за домашна употреба През 1932г. Кериър започва да използва за своите климатици нов хладилен агент-Фреон ©. До края на 30-те години на 20 век като хладилен агент в хладилниците и всички машини за охлаждане се е използвал силно отровния амоняк. Тъй като през 1920 година има няколко смъртни случай поради изтичане на амоняк от хладилници, започва усилено да се търси нов и безопасен хладилен агент. През 1928г. Томас Мидгли подпомогнат от Чарлс Франклин Кетеринг открива търсената формула и през 1930 година General Motors и DuPont създават компанията Kinetic Chemical Company. Тази компания е създадена с цел да произвежда фреон ©. Думата фреон е запазена търговска марка на компанията DuPont (E.I. du Pont de Nemours & Company)

Голяма депресия и Втората световна война силно забавят развитието на климатиците за домашна употреба, но веднага след войната започва усилено производство и все по-масовото им използване.

След Втората Световна война индустрията в света започва бавно да се възстановява така производството и използването на климатици следва общия темп на разтеж. През 1991 г. TOSHIBA разработва “инвертона технология” и започва първа в света да произвежда инверторни климатици за домашна употреба. Въвеждането на тази технология открива ново поле за развитие и позволява производството на по-високо енергийно- ефективни машини.

В началото на 70-те години на миналия век учените забелязват прогресивно намаляване в концентрацията на озона в стратосферата над Антарктика и започват мащабни изследвания на какво се дължи това. Озона е вид атомно състояние на кислорода, което силно отслабва слънчевото ултравиолетово лъчение, което в големи дози може сериозно да навреди на здравето на човека. Десетина години по- късно се установява, че концентрацията на озона е спадната до 40-50 % от първоначално измерените стойности през 70-те години на 20 век, а за главен виновник на създалата се ситуация са обвинени Хлорните и Бромните атоми , които катализират процеса на разпад на озона. При проведените проучвания се засилва предположението, че концентрацията на хлорните атоми в стратосферата е увеличена поради масовото използване на хлоро-флуорни-въглеродни съединения. Тези вещества намират приложение като фреони за климатици, хладилници и са били масово използвани в опаковките на дезодоранти.

Химичните формули на фреоните са следните:

CFCl3- (Фреон 11)
CF2Cl2- (Фреон 12)- Масово използван в автомобилните климатици
CHClF2- (Фреон 22)- Използван в домашните климатици
За да се намали вредното въздействие върху околната среда от фреона използван в съвременните климатици през 1996 г. Carrier Corporation заедно с още две компании предприемат инциативата за замяна на фреон R22 с нов и безвреден – R410A. Този фреон е също известен като Puron™, което е запазена марка на Carrier Corporation въпреки че самата химическа формула е патент на друга компания (AlliedSignal- сега Honeywell е собственик на тази фирма). Производството на R12 и R22 вече е забранено в повечето развити, така в днешните климатици се използва предимно R410A или по рядко срещания R407. В България вноса на R22 е забранен от 1.1.2008 г. в съответсвие с Европейското законодателство. Вноса на вече произведени климатици все още е възможен, но за предпочитане е да избягвате покупка на такъв климатик.

Какви биват климатичните системи  предлагани днес?

 Сплит система

Самото наименование на системата Сплит (от англ. ”Split”) означава  разделен – този тип климатици се състоят от външен  агрегат  и вътрешна единица. Външния агрегат  се монтира от външната страна на климатизираното помещение, а  вътрешния – вътре в помещението. Съединяват се, по между си, с термоизолирани медни тръби, многожилен кабел и дренажен маркуч.

Вътрешната единица може да бъде монтирана практически на всякъде в зависимост от типа на сплит системата.
Източниците на шум / компресор и вентилатор/ при Сплит системите са изнесени във външния агрегат, с което нивото на шум в климатизираните помещения намалява значително. При моделите от високия клас тези нива варират междо 19-26 dB. Тези сплит-системи са разчетени за климатизиране на една стая, изхождайки от нейната площ и височина, определяща необходимата мощност на съответния агрегат. Като правило на стенните сплит-системи имат редица полезни функции – таймер, автоматични жалузи, режим сън,йон генератор и т.н. Те се управляват с помощта на дистанционно управление.

 Мулти сплит система

Представлява сплит система с еднин външен агрегат, който може да захранва две, три или четири вътрешни единици с различна мощност, която се определя от обема на климатизираните помещения.
 Таванно-подов тип

Стандартна сплит система, състояща се от външен агрегат и вътрешна единица. Различава се по дизайна на вътрешното
тяло, което е проектирано  за монтаж на под или таван. Тази система е подходяща за случаите, в които  обичайната
настенна сплит-система е недостатъчна за качествено кондициониране на помещението и няма възможност за монтаж на касетъчен тип или пък помещението има нестандартни форми
се налага да се установи подово-таванен тип.

Вътрешния блок на този кондиционер има мощна струя и обезпечава равномерно разпределение на температурата в помещението.

Неговия оригинален външен вид е специално предназначен за закрепване на стената близо до под или на таван.
 Касетъчен тип

Сплит системита със съвременен дизайн, първокласна технология, висока производителност и ниски нива на шум. Предназначен за монтаж на окачен таван. Този тип системи разпределят въздушния поток в четири посоки, с което допринасят за максимален комфорт. Подходящ е за обемни жилищни помещения, магазини, офиси, конферентни зали, ресторанти и др.

 Канален тип климатик

Монтира се в окачен таван, в който се разполага системата от въздухопроводи.
 Мултизонална VRF,KX,MRV,VRV

За разлика от стандартните сплит системи, които ограничават както броя на вътрешните единици, така и разстоянието между тях и външния агрегат  VRF системите позволяват броя на вътрешните единици да достигне до
20, както и  разстоянието между вътрешните и външните единици да  достигне до 150 метра,  като разликата във височината между вътрешната единица и външния
агрегат може да достигне 50м, което позволява външния агрегат да бъде монтиран на покрива, двора, или друго подходящо за това място.

Преимуществото на мултизоналните системи е възможността за едновременно използване на различни вътрешни блокове от всички модели   (стенни, подово-таванни касетъчни, и др.) с различна мощност, разчетени за помещения от 20м? до120м?.  С теова си предимство VRF системите се оказват единственият подходящ вариант за цялостна климатизация на сгради  със сложна архитектура.

Важно е да се отбележи, че сумарната мощност на вътрешните единици може да надвишава с 30% мощността на външния агрегат.  Управлението на компресора е инверторно, което му позволява да регулира мощността си в зависимост от броя работещи вътрешни единици.

Най-високия ефект се достига, когато за едни помещения е необходимо отопление, а за други охлаждане. Кондиционера просто ще пренесе топлината от едното в другото помещение. При което потребяемата мощност пада почти два пъти. Всички възли и агрегати на кондицонера са свързани в единна система за управление, при което управлението на всеки един от вътрешните блокове може да бъде с индивидуален пулт, но и в система, а при необходимост и с компютър.Работят в много голям температурен диапазон при много ниски нива на шум и много голяма икономия на електроенергия.
 Нещо повече за инверторните системи?

Инверторните сплит-системи автоматично регулират мощността си ( обикновените сплит-системи работят в режим включване и изключване ).

При което , точно се поддържа зададената температура, при по-ниски нива на шум и икономия на електроенергия от 25% до 72% ( спрямо обикновенния климатик ). Обезпечава голяма мощност и много по-дълъг срок на експлоатация. Това е възможно, защото употребяемата мощност се понижава, когато температурата в помещението се приближава до желаната. Инвертора в този случай превключва в режим на работа на ниска мощност за да поддържа температурата в оптимални граници без излишни загуби на електроенергия.

Инверторните сплит-системи имат плавна микрорегулировка, а оттам и стабилна температура в стаята без резки колебания и без риск от простудяване. Енерго потреблението се намалява до 72% т.е. кондиционера в основното си време на работа работи в този икономичен режим. Инверторния кондиционер може да работи на отопление при отрицателни външни температури ( до – 20 градуса Целзий ),нещо недостижимо за обикновените сплит-системи. Инверторното управление регулира мощността на кондиционера чрез промяна честотата на въртене на компресора. Честотата на въртене на компресора се определя от необходимия отоплителен/охладителен капацитет.
Има четири вида инверторни сплит-системи:
АС-Променливо токови(клас B и C)
DC-Правотокови (клас А)
DDC-Дигитални правотокови (клас А) и
DDC Hibrid – Дигитални право токови Хибридни (клас А).  Основните разлики при видовете инвертори са в икономията на електроенергия : АС (до 35%), DC (до 56%), DDC (до 60%) и DDC Hibrid (до 72%) спрямо обикновения кондиционер и видовете компресори – двойно роторни или скрол (спирални). Като цяло всички видове инвертори са високо технологични изделия .Това е бъдещето на кондиционерите. Като за пример може да посочим, че в Япония 98% от продажбите на домашни сплит-системи са инверторни.
 Какви функции имат днешните Сплит системи?

Охлаждане и нагряване са основни функции на всеки климатик.
Венитилация – режим, при които работи само вентилаторът на вътрешното тяло на климатика, без да е включен компресорът. Използва се за циркулация на въздуха, например през зимата, когато загрят от радиаторите въздуха се издига, а ниско на пода е студено и е необходимо да се изравни температурата.
Автоматичен режим на климатика е за да поддържа предварително зададена температура.
Изсушаване въздуха в стаята- по принцип изсушаването на въздуха е съпътстващо при режим охлаждане. Влагата от топлия въздух попадайки вурху студения радиатор на вътрешното тяло кондензира и се отвежда през дренажната тръба.
 Какво е BTU / EER / COP?

Повечето климатици са с капацитет, измерен в Британски Топлинни Единици (British Thermal Unit
BTU).Това е количеството топлина, необходимо за да се повиши температурата в един pound (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий). 1 BTU = 1.055 джаула. Съотношението на BTU към W e 3.41/1, т.е. 3.41 BTU = 1 W.
Например климатична система с мощност на охлаждане 12 000 BTU отдава 3520 W студ. Коефициентът на Енергийна Ефективност
EER ( Energy Efficiency Rating ) е равен на съотношението на отдадената мощност във W спрямо консумираната електрическа мощност във W (ват) в режим на охлаждане. Например ако климатична инсталация отдава 3520 W студ, а консумира 920 W ел. енергия, има EER=3.826. Аналогичен е коефициентът COP – коефициент на енергийна ефективност при отопление.
Колкото EER и COP е по-голям, толкова климатикът е по-икономичен.
 Какво е климатик Клас А?

За да защити интересите на потребителите и да ги ориентира в многообразието от предлагани модели, от 1 януари 2004г. Европейският съюз наложи директива 92/75/ЕЕС за енергийно окачествяване на климатичните инсталации, разпространявани в търговската мрежа. Отнася се за всички климатици с хладилна мощност до 12kW. Директивата определя класове за енергийна ефективност на климатиците от клас А /най-енергоефективните/ до клас G /с най-ниска енергийна ефективност/. Експертите на Европейския съюз например са установили, че с повишаване на енергоефективността на климатиците само с 5%, се скъсява значително периодът на изплащане на инвестицията за тях. При 10 до 13 години среден експлоатационен живот на японските климатици, възвращаемостта от спестена консумация на ел. енергия е между 2 и 3 години за високо ефективните модели /клас А/. Климатичните инсталации, енергиен клас А се препоръчват за отопление през есенно-зимния сезон поради по-ниската консумация на ток, съответно по-ниската себестойност на отоплението.
 Какво е стандартен монтаж?

Стандартен монтаж (за сплит ситема за висок стенен монтаж), при което се съблюдават следните условия: външният блок се монтира на достъпни места (под прозорец, на балкон или балконска стена) и не са необходими услугите на алпинисти, специални вишки и високи скелета. Дължината на тръбния път не превишава 3 метра и няма вкопаване на тръбния път в стените, декоративни ПВЦ канали се монтират само  между вътрешното тяло и преходната стена.
 До каква външна температура ще работи климатикът?

За конвенционален тип:
– при производителите на ниския клас:       – 2°С -4°С външна температура,
– при производителите на средния клас:     – 5°С – 8°С,
– при производителите от високия клас :     – 10°С – 12°С

За инверторния тип климатик тези стойности варират от  -15°С -20°С  високия и среден клас климатици. За правилното и безпроблемно функциониране на климатичните системи / както за отопление, така и за охлаждане/ са от значение няколко основни фактора:
– качеството на монтажа;
– мощността на агрегата;
– изложението на помещението;
– изолацията и дебелината на стените;
– вида на дограмите;
– влажността на въздуха; мъгла
 Oпасен ли е фреонът за здравето?

До 1930 година, използваният в климатиците газ бил опасният за здравето амоняк. След няколко нещастни случая, производителите на климатици го заменят с безопасния газ фреон. Фреонът е открит от известния учен Томас Мидгли. В съвременната климатична техника, използваният фреон е напълно безопасен за здравето на човека. До 2002година , масово използван е фреон R- 22. Той е безопасен за човека, но вреди на озоновия слой. Затова производителите се насочват към R- 407 и R-410. Те са безвредни за околната среда, но са скъпи и затова купувачите все още предпочитат R-22.
 Шум?

Всичко под 35db не би следвало да Ви дразни. Имайте предвид, че някои евтини модели климатици, а и някои дори и по-скъпи, може да са доста тихи, но, когато започнат да обезскрежават издават много висок шум.
 Какво представлява йонизация на въздуха?

Навярно малко хора са запознати с полезното действие на йонизацията и пренебрегват тази “екстра” при климатиците. Доста може да се каже за йонизирането, но на кратко: чрез него се постига освежаване на въздуха, намалява праха, ускорява се асимилацията на витамини, подобряват се рефлексите и се увеличава способността за концентриране на вниманието.
 Мога ли сам да монтирам климатик?

Монтажа на сплит-система или друг тип климатик е сложна дейност, изискваща специални умения и специализирани инструменти.  Ако не сте се занимавал с такъв вид техника, Ви съверваме да не го правите. Освен това ще загубите и гаранционнито обслужване. Може ли собственикът на климатика сам да го ремонтира?
Не се препоръчва. Всеки опит да се ремонтира климатика може да доведе до излизането от строя на основни елементи от системата и гаранционните условия ще бъдат нарушени. Необходимо е също така да се помни, че ремонтът на каквато и да е хладилна техника без съответната квалификация и специализирано оборудване може да предизвика изтичане на фреон в атмосферата.
 Може ли с помощта на една климатична инсталация да се охлаждат две помещения?

С помощта на една климатична система, състояща се от едно външно тяло и едно вътрешно, не трябва да се охлаждат или отопляват две помещения, освен ако тя не е мулти-сплит система (едно външно тяло с две, три или четири вътрешни тела). Този проблем може да има частично решение, ако двете стаи имат обща врата. В едната от тях може да се постави климатична система, монтирана срещу вратата. Мощността й трябва да бъде съобразена с общия обем на двете помещения. Въздушната струя по естествен начин ще преминава от едната в другата стая. Недостатъкът на това решение ще е получената разлика в температурите на двете стаи.
 Защо през лятото понякога настиваме в помещения с климатик?

За да не допускате това, регулирайте чрез клапите на климатика посоката на студената струя. Тя никога не бива да е директно върху вас. Освен това имайте предвид, че рязката граница между външната и вътрешна температура може да предизвика термичен шок. Ето защо ако навън е 40 градуса, в никакъв случай не настройвайте климатика на 18 градуса в помещението. Много по-добре би било да е на около 26 градуса.
 Конденз на вода от климатици

Водата, която кондензира от вашите климатици не е годна за пиене- никога не пийте от тази вода!

През лятото, когато климатика работи в режим на охлаждане във вътрешното тяло кондензира влагата от въздуха. Този конденз се получава при всички климатици и се дължи на факта, че температурата на вътрешния топлообменник е от порядъка на 4 – 10 градуса. За да бъде отведена кондезиралата вода във вътрешните тела на всички модели климатици има специална ваничка, която събира водата и чрез специален маркуч тази вода изтича на място предвидено по време на монтажа.
 Колко често е нужно да се прави профилактика?

Поне един път годишно препоръчваме профилактика на климатичната инсталация, която се извършва от техниците, монтирали кондиционера. Профилактиката е нужна и необходима, за да може климатикът да бъде използван дълго време и се заплаща от клиента отделно. Профилактиката е неразривно свързана с гаранционната карта! Няма уред който да се експлоатира и да работи до безкрайност без да бъде проверено ежегодно поне веднъж техническото му състояние!
 Колко е животът на една климатична инсталация?

Животът на климатичната система зависи изключително много от предназначението на помещението, където е инсталирана /жилище, офис, сървърно помещение, ресторант, магазин, склад и т.н/, режимът на натоварване, от начина на поддръжка и експлоатация. При спазване на всички условия за експлоатация /редовно почистване на филтрите, текуща годишна профилактика, запазване на първоначалните хладилни/отоплителни товари в помещенията/ експлоатационният живот на японските климатици е средно 10 – 13години, а на китайските – от 4 до 6 години.
 Каква поддръжка изисква климатикът?

За да може климатичната система да функционира нормално е необходимо редовно (обикновено веднъж на две седмици) почистване на електростатичните филтри, които се намират под лицевия панел на вътрешното тяло. Редовното почистване на филтрите може да спести до 30% от консумацията на ел. енергия на Вашия климатик. Освен това е препоръчително веднъж годишно, пролетта преди началото на сезона, да се извършване на професионално почистване, диагностика и дозареждане с фреон на Вашия климатик. В помещението не трябва да се инсталират допълнително топло отдаващи уреди или да се изисква от климатика да охлажда по-голямо по обем помещение, несъобразено с неговата хладилна/отоплителна мощност.
 След двугодишна употреба на нашия климатик се появи тежка миризма, която излиза от него?

Миризмата, която усещате може да има два източника:

• Неправилно включена в канализацията тръба за конденза. В този случай по тази тръба към климатика идват миризми от канализацията. Правилното е кондензната тръба да се заусти във водосточна тръба или да изтича свободно навън

• Напластен в топлообменника на вътрешното тяло прах, поел миризмата на парфюми и други силни миризми в помещението. При разграждането си парфюмите преминават във феноли, които имат тежката миризма на гниеща органична тъкан.
 Често в летните дни климатикът не ни спасява от горещините?

Ако в най-горещите летни дни климатикът не създава необходимата прохлада, независимо от това, че работи постоянно, това може да означава, че мощността му не покрива всички топлоотделящи фактори. Освен това в този случай трябва да се провери дали не са замърсени филтрите, дали са затворени прозорците и вратите към съседни помещения и дали в помещението не работи друг топлоотдаващ уред. Също така могат да се сложат щори (външни или вътрешни), отразяващи добре топлината и светлината. Друга причина може да е изчерпването на хладилния агент. В този случай климатикът трябва да се дозареди с фреон. Ако и това не помогне, ще се наложи да замените модела с по-мощен климатик или да инсталирате друг тип допълнителна климатична система.
 Защо цените на японските производители са почти двойно по-високи от тези на китайските?

Обикновено по-евтините китайски климатици се предпочитат от клиентите, когато климатикът се използва предимно за охлаждане, т.е. – само 2-3 месеца в годината. Ако климатичната инсталация ще се ползва и като основно отоплително средство, то изискванията към нея се повишават значително : Работният период става 8-9 месеца /увеличава се 3 пъти!/. Работи при много ниски външни температури /до -20оС/ което натоварва многократно механиката. Работи и за да се саморазмразява самата инсталация. Както и при по-евтините автомобили и тук ниската цена е постигната предимно с по-опростената и недостатъчно надеждна механика, което е причината за по-бързата амортизация на тези модели. Това се проявява още след първата година работа чрез увеличаване на шума и вибрациите при работа, а по-нататък – и в по-чести сервизни проблеми. Водещите японски производители гарантират качеството си с подбор на суровините от които се произвеждат различните възли, прецизност в технологията и изработката . Без отлична механика не може да се достигне и добра енергийна ефективност. По-високите технологични изпълнения, като инвертерното, поставят още по-сериозно въпроса с качеството. Отличните качество и надеждност, независимо в коя област, струват повече, но се изплащат многократно. Ниската цена не компенсира високото качество!
 Може ли да се отопляваме с климатик през зимата?

По-голямата част от климатичните системи от нисък и среден клас в режим на отопление могат да работят до -5°С външна температура. Ако температурата на въздуха навън е по-ниска, използването на климатика е неизгодно поради ниската му ефективност. За ефективно отопление трябва да се използват моделите от енергиен клас А – конвенционални и инверторни.
 Вредни ли са за здравето филтрите на климатиците?

Повечето съвременни сплит-системи и прозоречните климатици имат само един филтър, който представлява малка мрежичка. Филтърът не позволява замърсяване на вътрешния блок на топлообменника с прах, с различни по-големи частици, които винаги се съдържат във въздуха навън. Освен това, климатичните системи от висок клас разполагат с допълнителни филтри от типа: йонизаторни, антибактериални, ароматизиращи, самопочистващи се, които значително подобряват качеството на въздуха в помещенията.
 Режим на климатик

Ако използвате климатици за отопление, много често е по-добре да не ги изключвате, когато отивате на работа или ви няма вкъщи за няколко часа- особенно ако притежавате инверторен климатик. В тези случай е по-добре да зададете температура два-три градуса по-ниска от нормалната, която използвате.

От друга страна, ако използвате климатик за охлаждане е много важно да задавате температура в стаята най-много пет градуса по-ниска от външната. Това ще ви предпази от така наречения “топлинен удар”. Топлинния удар е ефект на човешкия организъм да се приспособява към условията, в които се намира. Ако сте в стая с климатик на 22 градуса и излезете на 30 градуса,то това е шок за метаболизма и организма започва много бързо да търси начин за справяне с проблема. Обикновено този начин е изхвърляне на течности чрез потене, но много по- силно отколкото е необходимо. Обратно ако сте били на вън, където е много горещо и влезете запотени в стая с климатик, тъй като климатика е отнел влажността от стаята ще започне бързо изпарение на потта, което в крайна сметка може да доведе до преохлаждане на тялото ви и до простуда. Освен това в режим на охлаждане никога не стойте за дълго под въздушната струя, която идва от климатика. Все пак за да може да охлади помещението, въздуха който излиза от вашия климатик е поне 10 градуса под стайната температура, като добавите и факта, че има движение на въздух, то охлаждането на тялото ви може да е с температура около нулата.

Статията е взаимствана от http://ovkh.blog.com

Share →

One Response to Полезна информация за климатизацията

  1. BGR says:

    Здравейте! Искам да Ви благодаря за полезната информация! Помогна ми много при изббора на климатик! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.