Профилактика климатици Русе – Сервиз и ремонт на климатична техника.


Профилактика на Климатична техника

Профилактика климатици русе,Сервиз Климатична Техника,Сервиз за климатици русе - Жега Сервиз.

ЖЕГА СЕРВИЗ – профилактика на климатици.

Силно препоръчваме профилактика на климатичната техника. За климатици работещи в домашни и битови помещения, се препоръчва обслужване 1-2 пъти годишно, през пролетта преди започване на летните горещини и през есента – подготовка за зимен режим на работа. За климатични системи и помощно оборудване работещи при големи натоварвания, например в магазини, производствени помещение или промишлени инсталации, препоръчителен период за диагностика следва да се извършва 3-4 пъти в годината.


Профилактика климатици Русе

По наша преценка и от опитът натрупан след над 15 години в ремонти и поправки на всевъзможни видове повреди в климатичните системи по който сме работили, можем да констатираме:

  • Климатична система ” Икономичен клас “ – запазва своите качества и характеристики в рамките на 3-4 години, след този работен период те чувствително намаляват. Постоянен си остава само разхода на Електроенергия! При сервизна поддръжка и най-вече профилактика този период може да се увеличи на 6-7-8 години.
  • Климатична система ” Бизнес клас “ – запазват добри работни характеристики в рамките на 6-7 години. При заявена диагностика и профилактика на климатика в сервиз този период може да бъде удължен над 10 години.

Често, при покупка на климатик, купувачът е слабо информиран или не се замисля за нуждата от така необходимата профилактика на този вид техника. Профилактиката и диагностиката помагат за своевременното премахване на бъдещи повреди в климатика. За съжаление, потребителите научават тази информация от сервизните специалисти, когато климатичната система вече е повредена.

Повечето потребители несъзнателно бъркат понятията – Сервизно обслужване на климатика със Гаранционно обслужване на климатика.


Често срещани причини за повреди на климатика

Профилактика климатици русе,сервиз климатици Русе.

Причини за повреди на климатика

st-1непрофесионален монтаж – 45%

st-2заводски брак – 2%

st-3проблеми при транспортирането – 13%

st-4отсъствие на сервизно обслужване – 10%

st-5некачествено техническо обслужване – 15%

st-6механични повреди, предизвикани от външни фактори – 3%

st-7 монтаж в нарушение на правилата на производителя – 12%


Сервиз за климатична и хладилна техника – “ЖЕГА СЕРВИЗ” ЕооД, Русе. Ремонт на климатици, сервизна поддръжка, абонаментна поддръжка, профилактика на климатична техника, проверки за херметичност на битови и промишлени климатични системи.

Профилактика климатици Русе. ЖЕГА Сервиз, ремонт на климатична техника.