Сервиз климатици Русе – Жега Сервиз ЕООД.


Абонаментно обслужване на климатици

Сервиз за климатици,Ремонт на климатична техника, жега,сервиз русе.

Сервиз и абонаментно обслужване на климатик

Обслужването на климатичната техника включва – диагностика, техническо обслужване, зареждане и дезинфекция на климатика. Ако диагностиката показва нужда от ремонт на климатика, то стойността му се договаря отделно. Сервиз климатици, Жега Сервиз Русе.

Сервизното обслужване на климатика е необходимо за отстраняване на негативните ефекти от окръжаващата среда и предотвратяване на повредите, които могат да повлияят на функционирането и качеството на неговата работа. “ЖЕГА СЕРВИЗ” ЕООД, предлага договори за абонамент и поддръжка на климатици. С абонаментното сервизно обслужване на климатичните системи се запазват високи работните характеристики на климатика и се намалява вероятността от сериозни и скъпо струващи повреди.

Гаранционен и след гаранционен ремонт на климатици


Какво да правим при повреда на климатика?

сервиз климатици русе,Ремонт и абонаментно сервизно обслужване на климатици - Русе,Сервиз климатици - Русе.

Ремонт на повреден климатик.

Свържете се с нашите експерти, които след пълна диагностика и ще определят причината за повредата на климатика. Ако е възможно проблемите да се отстранят, без демонтаж на оборудването, сервизния екип ще го извърши на място. При невъзможност за отстраняване на повредата и ремонт на климатика на място, екипът ще демонтира повреденото оборудването и ще го отнесе в сервизен център.

Ако климатикът е в гаранция – диагностиката, ремонтът и на подмяна на повредените части е без заплащане!

Това условие се изпълнява, ако имате договор за Гаранционно обслужване на климатика с “ЖЕГА СЕРВИЗ”, Русе.

Сервиз климатици Русе.

Гаранционен и след гаранционен ремонт на климатици.

Ако не ви е ясно към кого да се обърнете в случай на повреда на климатичната система – проверете документите за покупка. Честа причина за отпадане на гаранционното обслужване на климатика е лошото качество на монтаж, монтаж извършен от клиента, монтаж от трети лица, монтаж от нелицензирана фирма или неправилна експлоатация. Позовавайки се на тези казуси, техническите лица имат право да откажат безплатно гаранционно обслужване. Ситуацията може да бъде още по заплетена, ако марката климатик, която сте закупили предоставя гаранционно обслужване и услуги на независими оторизирани сервизи.

Ако гаранцията на климатика е изтекла – се заплащат в пълен размер стойността на подменените части, труд за ремонт на климатика, монтаж и демонтаж.

Може да намалите тези разходи, ако имате договор за Абонаментно обслужване на климатични системи с ЖЕГАСЕРВИЗ за Климатична техника, Русе.

Важно е да се помни, за ремонт и поддръжка на климатици трябва да се обръщате към квалифицирани сервизи за ремонт на климатична техника, които ще носят отговорност за извършените технически и монтажни дейности.


Сервиз климатици Русе – договор за обслужване

Профилактика,Ремонт на климатична техника.

Обслужване и диагностика на климатици

Цената за ремонт на климатичната техника зависи от характера на повредата и може да се определи само след диагностика на оборудването. Сервиз за климатична техника – “ЖЕГА СЕРВИЗ”, ще ви предостави оптимален вариант за Абонаментна поддръжка и сервиз с оглед на конкретния модел климатик закупен от Клиента.

Периодично обслужване на климатиците

  • За климатици работещи в домашни и битови помещения, се препоръчва обслужване1-2 пъти годишно, през пролетта преди започване на летните горещини и през есента – подготовка за зимен режим на работа.
  • За климатични системи и помощно оборудване работещи при големи натоварвания, например в магазини, производствени помещение или промишлени инсталации, препоръчителен период за диагностика следва да се извършва 3-4 пъти в годината.
Жега сервиз - ремонт и сервиз на климатици град Русе.

Жега сервиз – ремонт на климатици

Повредите на климатичната техника идват без предупреждение, обикновено в летните жеги или през най-студените зимни дни. За да се подсигурите, от скъпо струващи ремонти, както и от заплащане на цялата стойност на дефектиралите части, е по-изгодно да се сключи договор поддръжка на климатичната система.

Договор за абонаментно сервизно обслужване, ви осигурява навременна профилактика и диагностика, отстраняване на повредата в рамките на 24 часа и предимство пред всички други ремонти без договор за обслужване.

Сервиз за климатична и хладилна техника – “ЖЕГА СЕРВИЗ” , Русе. Ремонт на климатици, сервизна поддръжка, абонаментна поддръжка, профилактика на климатична техника, проверки за херметичност на битови и промишлени климатични системи.

 

Сервиз климатици Русе – Жега Сервиз ЕООД. Ремонт климатична техника.